Pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám 2 druhy pojištění: Basic K5 za 34 Kč/os./den nebo Basic K5S za 37 Kč/os./den. Pojištění storna lze sjednat nejpozději měsíc před uskutečněním zájezdu.

POJIŠTĚNÍ BASIC K5 – 34 KČ/OS./DEN
předmět plnění: plnění do maximální výše:
pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ) 5.000.000 Kč
- repatriace pojištěného do celk. PČ
- repatriace tělesných ostatků do celk. PČ
- náklady na vyslání opatrovníka 60.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 60.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60.000 Kč
- zachraňovací náklady 500.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 60.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60.000 Kč
- pojištění smrti následkem úrazu (PČ) 150.000 Kč
- pojištění trvalých následků úrazu (PČ) 300.000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku  třetí osoby (PČ) 1.000.000 Kč
- úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč

POJIŠTĚNÍ BASIC K5S – 37 KČ/OS./DEN
„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním Basic K3, navíc zahrnuje:
pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše PČ 15.000 Kč
- pojištění zavazadel (PČ) (PČ) 15.000 Kč
- pojištění stornovacích poplatků 15.000 Kč
- pojištění nevyužité dovolené 15.000 Kč


Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.

Jako novinku Vám doporučujeme pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S. Po dobu pojištění můžete na Vaši dovolené využít non - stop tísňovou linku právníka. Jako příklad využití této pojistky uvádíme: v Alpách se při lyžování srazíte s jiným lyžařem, přičemž dojde ke zranění Vás obou. Následně obdržíte předvolání k soudu pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní ochrana vám zajistí úhradu obhájce i cestu k soudu, bude-li vaše přítomnost u jednání nutná. Jednotná sazba pro dospělou osobu pro 1-11 dní je 180 Kč/os.
Jednotná sazba pro rodinu (skupina maximálně 2 dospělých a maximálně 3 dětí bez ohledu na rodinné vztahy) pro 1-11 dní je 380 Kč/rodina

Podrobnější informace k pojištění jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám 2 druhy pojištění: Basic L3 za 15 Kč/os./den nebo Basic K3S za 28 Kč/os./den. Pojištění storna lze sjednat nejpozději měsíc před uskutečněním zájezdu.

POJIŠTĚNÍ BASIC L3 – 15 KČ/OS./DEN
předmět plnění: plnění do maximální výše:
pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení 3.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ) 3.000.000 Kč
- repatriace pojištěného do celk. PČ
- repatriace tělesných ostatků do celk. PČ
- náklady na vyslání opatrovníka 60.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 60.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60.000 Kč
- zachraňovací náklady 500.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 60.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60.000 Kč

POJIŠTĚNÍ BASIC K3S – 28 KČ/OS./DEN
„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním Basic K3, navíc zahrnuje:
pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše PČ 15.000 Kč
- pojištění smrti následkem úrazu (PČ) 150.000 Kč
- pojištění trvalých následků úrazu (PČ) 300.000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby (PČ) 1.000.000 Kč
-úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
- pojištění zavazadel (PČ) 15.000 Kč


Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.

Jako novinku Vám doporučujeme pojištění právní ochrany u pojišťovny D.A.S. Po dobu pojištění můžete na Vaši dovolené využít non - stop tísňovou linku právníka. Jako příklad využití této pojistky uvádíme: v Alpách se při lyžování srazíte s jiným lyžařem, přičemž dojde ke zranění Vás obou. Následně obdržíte předvolání k soudu pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Právní ochrana vám zajistí úhradu obhájce i cestu k soudu, bude-li vaše přítomnost u jednání nutná. Jednotná sazba pro dospělou osobu pro 1-11 dní je 180 Kč/os.
Jednotná sazba pro rodinu (skupina maximálně 2 dospělých a maximálně 3 dětí bez ohledu na rodinné vztahy) pro 1-11 dní je 380 Kč/rodina

Podrobnější informace k pojištění jako takovému i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.
Dovolujeme si Vás upozornit, že naše CK FOR-LINE tour je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/99 Sb.