Lyžování v Itálii- aktualizace

Aktuální 3 podmínky pro vstup do Itálie a podmínky na místě!

1.GREEN PASS* - předložit na vyžádání tzv.  EU certifikát* (v digitální či papírové podobě – buď A) o provedeném testu nebo za B) o ukončeném očkování či za C) o zotavení se po prodělaném onemocnění- níže podrobnosti. Certifikát o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde https://ocko.uzis.cz/. Další možností, jak certifikát získat, je skrze národní identitu NIA. Platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců do 31.1.2022. POZOR OD 1.2.2022 UŽ JE PLATNOST GREEN PASSU JEN 6 MĚSÍCŮ- doporučujeme naplánovat včas 3. dávku očkování!


2.NEGATIVNÍ TEST PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE - POZOR od 16.12.2021 do 31.1.2022 je nutný pro vstup do Itálie negativní test pro všechny tedy i pro naočkované i uzdravené osoby od 6 ti let  -antigenní test provedený výtěrem ne starší 24h nebo PCR test ne starší 48h. (Platnost testů pro vstup na území Itálie je kratší než platnost testů v Green Passu)
Pro neočkované/neuzdravené osoby ze zemí EU je v období od 16.12.2021 zatím do 31.01.2022 povinná 5-denní karanténa po příjezdu (nezávisle na výsledcích testu). Na konci karantény je nutno opět absolvovat test.
!! Děti do 18 let, tj. děti a mládež od 6 do 17,99 let věku se musí prokázat testem, ale nemusí do karantény, pokud jsou v doprovodu očkovaných/uzdravených rodičů, kteří se prokáží testem.


3.Vyplnit online PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ DO ITÁLIE- Povinné pro všechny! Nutno vyplnit max. 72 h před vstupem do Itálie. Návod k vyplnění zasíláme v příloze, po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou QR kód, kterým je povinen se v případě kontroly prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom digitálním elektronickém formuláři (PLF) spolu s doprovázející dospělou osobou. Za správnost vyplnění formuláře nenese CK For- line tour žádnou zodpovědnost. https://app.euplf.eu/#/ 

SLUŽBY V ITÁLII!!!
Pozor!!! Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby od 12 ti let!, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, tj. nebude již stačit negativní výsledek testu! Děti do 11,99 let jsou od prokazování certifikátu osvobozeny! Do 31. ledna 2022 budou zavřené také diskotéky a tančírny, zakázány budou akce a večírky, které by mohly vytvářet venkovní shromáždění, jako jsou koncerty a oslavy na náměstích. Také do 31. ledna již nebude možné konzumovat jídlo a pití v kinech, divadlech a na sportovních akcích.


Roušky/ Respirátory FFP2

Od 25.prosince do 31. ledna je ve všech italských regionech povinné nošení roušek i venku, nejen uvnitř. Výjimku z nošení roušek mají děti do 6 let. Respirátory FFP2 jsou povinné ve vnitřních prostorech nebo např. při nástupu do uzavřené lanovky! Na otevřené sedačce dostačuje rouška nebo nákrčník. Pro jednoduchost ale mějte u sebe respirátor, je to jistější než sledovat, kde je aktuálně povolena rouška a kde respirátor.

* INFO K EU CERTIFIKÁTU (tzv. GREEN PASSU) - musíte splnit jednu z uvedených možností, platí pro všechny od 12 ti let!
A) Test: Negativní výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného max. 48 hodin výtěrem před vstupem na italské území (nestačí samotest)
B) Očkování: Itálie uznává pouze úplné očkování (platné od 15. dne od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu). Musí se jednat o vakcínu schválenou EMA. Potvrzení má být ve formě digitálního certifikátu EU (v italském, anglickém, francouzském nebo španělském jazyce). POZOR OD 1.2.2022 UŽ JE PLATNOST GREEN PASSU JEN 6 MĚSÍCŮ-doporučujeme naplánovat včas 3. dávku očkování!
C) Prodělaný Covid: Osoby, které prodělaly nemoc COVID-19 v posledních šesti měsících – potvrzení ve formě digitálního certifikátu EU (v italském, anglickém, francouzském nebo španělském jazyce). V případě zotavení se z nemoci COVID-19 má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu.


Aktuální  podmínky pro návrat do ČR

Návrat do ČR se řídí českým semaforem, vzhledem k neustálým změnám prosíme před návratem ještě prostudování přímo na portále MZV, aktuální info zde
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Čeští občané vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí do dovršení 12 let a osob, které cestují po celou dobu cesty individuální dopravou, tj. cesta takovým dopravním prostředkem, ve kterým se přepravují pouze členové jedné domácnosti., mají povinnost vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/ .Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 (do 180 dní) a děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy, musí pouze vyplnit příjezdový formulář v případě cesty jinak než individuální dopravou. Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně dodržovat další povinnosti dle specifikace českého semaforu podle barvy, ve které se momentálně Itálie nachází. Nyní se Itálie nachází v barvě červené. Po vstupu na území ČR platí pro neočkované a děti od 12 ti let  podstoupit v rozmezí 5. až 7. dne RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby negativního výsledku RT-PCR testu musí přicestující všude mimo domov nosit respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

 

Podmínky tranzitu: RAKOUSKO: osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na Covid-19, ani osvědčení o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC).

Tiskové chyby vyhrazeny- zdroj: www.mzv.cz 
Doporučujeme všem klientům před odjezdem znovu zkontrolovat všechna pravidla a nařízení platná pro cestování. Za případné nesplnění povinností pro vycestování a návrat do ČR nenese CK odpovědnost.Sdílet

Poslední aktuality

Lyžování v Itálii- nová nařízení od 1.1.!
Aktuální podmínky cestování do Itálie a zpět
Aktuální podmínky pro vstup do Chorvatska a zpět do ČR
Beach office z Bibione?
Naše CK je řádně pojištěna pro případ úpadku CK pro rok 2021