FAQ Cestování do Rakouska

FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI


CESTOVÁNÍ DO RAKOUSKA

1. Je možné cestovat do Rakouska a co je potřeba pro vstup a návrat?
Od 19.12. 2020 musí cestovatelé z ČR při příjezdu do Rakouska do 10denní karantény, a to i tehdy, kdyby předložili negativní test na covid-19. To vyplývá z novely nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19, která nabyla účinnosti 19.12.2020. Karanténu je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či ANTIGENNÍ test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).

POZOR: Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace: kdo je povinen ji vyplnit, naleznete v článku ZDE.

Od 9. ledna 2021 zavedlo Rakousko kontroly na hranicích s ČR. Od 14. ledna 2021 je uzavřeno 42 hraničních přechodů, otevřeno zůstává 17 hraničních přechodů. Bližší informace naleznete ZDE.

Shora zmíněná novela nařízení o podmínkách vstupu do Rakouska v souvislosti s pandemií COVID-19 přináší následující změny, z nichž pro cestovatele z ČR je nejvýznamnější změna uvedená v bodu 2.:

1. V souvislosti se 14denní incidencí na 100 tis. obyvatel byl upraven seznam zemí, ze kterých při příjezdu do Rakouska není vyžadován test/karanténa - to je možné pouze při příjezdu z Austrálie, Finska, Irska, Islandu, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Jižní Koreje, Uruguaye a Vatikánu.

2. Při příjezdu z ČR a dalších zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) je vyžadována 10denní karanténa, a to i tehdy, kdyby cestovatel předložil negativní test na covid-19. Karanténu je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či ANTIGENNÍ test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).

3. Pokud ze zemí EU/EHP, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina, Vatikánu a Velké Británie (s výjimkou zemí uvedených v bodě 1.) přijíždějí a) humanitární pracovníci, b) osoby za pracovním účelem, c) osoby doprovázející cestující z důvodu nezbytné lékařské péče, d) osoby za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a e) držitelé Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomaté/personál zastupitelských úřadů, je možné předložit lékařské potvrzení o negativním PCR či ANTIGENNÍM testu ne starší než 72 hodin, nebo nastoupit 10denní karanténu a tu si v jejím průběhu (kdykoliv) zkrátit absolvováním PCR či ANTIGENNÍHO testu s negativním výsledkem. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény.

4. Dosavadní níže uvedené výjimky předchozího nařízení pro tranzit, pendlery, školáky, pravidelné návštěvy životních partnerů a rodiny, nákladní a osobní přepravu, obstarání zvířat, z lékařských důvodů apod. nadále platí - tj. není vyžadován test/karanténa.

5. Karanténa může být ukončena za účelem vycestování z Rakouska, pokud je zajištěno, že je při vycestování co nejvíce minimalizováno riziko nákazy.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete nové formuláře, týkající se karantény a lékařského potvrzení o negativním testu, které musí být od 19.12.2020 vyplněny v okamžiku příjezdu do Rakouska:
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816335.html
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.html
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816333.html
ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816334.html

Výjimky z povinnosti test/karanténa pro cestovatele z ČR a dalších z hlediska výskytu covidu rizikových zemí:
1. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim test/karanténa.
2. Povinnost test /karanténa se nevztahuje na osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné).

Tranzit přes Rakousko pozemní cestou
Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test PCR na Covid-19 test, ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).
Shora zmíněná elektronická registrace se při tranzitu, ať už z letiště či při průjezdu z jiné země nevyžaduje.

VSTUP Z RAKOUSKA NA ÚZEMÍ ČR
Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také 10 dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov.

Více informací naleznete v článku MZV zde.

2. Jaká pravidla je třeba dodržovat během pobytu v Rakousku?
Platí povinnost nosit roušky či jiné zakrytí nosu a úst ve všech obchodech, na trzích v uzavřeném i otevřeném prostoru, při poskytování služeb, na úřadech, v bankách, na poštách a u benzínových pump, ve školách (mimo třídy) a všude, kde dochází ke styku se zákazníky, dále v hromadných dopravních prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi a při spolujízdách, pokud osoby nesdílejí společnou domácnost, a při akcích v uzavřeném prostoru. Roušky jsou povinni nosit též návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů. Povinnost nosit roušku nemají děti do 10 let za předpokladu, že jsou doprovázeny dospělou osobou (pokud jsou děti samy povinnost roušky platí), a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.

Z rozhodnutí rakouské vlády od 26. 12. 2020 přešlo Rakousko do třetího lockdownu.

Od 26. 12. 2020 do 24. 1. 2021 platí následující opatření:

- budou uzavřeny obchody (s výjimkou základních potřeb jako jsou potraviny, lékárny, drogerie apod.), služby s úzkým kontaktem se zákazníky, nadále zůstane uzavřena gastronomie či hotely, kulturní zařízení a muzea
- venku bude možné provozovat zimní sporty, jako je běžkování či bruslení při dodržování bezpečnostních pravidel,
- pokud jde o lyžování, došlo od 24. 12. k otevření vleků za podmínky dodržování příslušných bezpečnostních opatření - povinnost dodržovat odstup alespoň 1m, nosit respirátor typu FFP2 (od 14 let) či masky (od 6 let), maximálně 50% původní kapacity kabin, jednotlivé spolkové země mohou požadavky i zpřísnit.

Pravděpodobně od 24.1.2021:
- v omezené formě se otevře kultura: kapacita objektu bude určující pro počet účastníků - může být využita max. z 50%, horní hranice však bude u akcí vevnitř 500 osob, venku 750 osob, pořadatelé budou muset vypracovat preventivní koncept, návštěvníci budou muset předložit negativní test a mít roušku
-stejná pravidla jako pro kulturu budou platit pro sportovní akce
- opět má být v platnosti omezení vycházení pouze ve večerních hodinách, nebudou tak pravděpodobně pořádány večerní kulturní či sportovní akce
Nadále platí, že spolkové země mohou nařídit povinné nošení roušky na velmi frekventovaných místech venku (např. na nákupních ulicích). Zavedeno bylo povinné nošení roušky na pracovištích, kde nelze udržovat minimální odstup.
Bude možné vymezit zvlášť zasažené oblasti s vysokou incidencí případů COVID-19 (tato hranice ještě není stanovena), kde bude možné plošně testovat a tím nahradit lokální karanténu.
Povinnost nosit roušku se v případě, kdy se potkávají osoby z různých domácností, rozšiřuje i na "šířeji pojaté soukromé prostory", např. na garáže či hospodářské budovy.

Covid-19 - Aktuální opatření v Rakousku ZDE.


3. Budou v hotelu fungovat bazény, wellness a další služby?

Z důvodu Covid opatření může být provoz wellness centra, dětského koutku či další služby hotelu, omezeny či zcela uzavřeny. Nedostupnost této služby nelze zpětně nárokovat u CK a není důvodem k odstoupení klienta od smlouvy o zájezdu bez uhrazení stornopoplatků. Aktuální informace budou upřesněný v odjezdových pokynech nebo na www.forline.cz


4. Jak bude fungovat stravování v hotelích?

V případě přetrvávajících opatření z důvodu pandemie Covid 19 může být způsob stravování v námi nabízených ubytovacích kapacitách upraven podle aktuálně platných norem tzn. např. bufet bude obsluhovaný personálem za plexisklem či bufet bude kompletně nahrazený stravou servírovanou nebo může být kombinací obojího.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Důležité odkazy:

Sledujte doporučení o cestování zde: www.mzv.cz
Sledujte nejnovější podmínky o cestování do Rakouska zde: https://www.mzv.cz/vienna/cz/viza_a_konzularni_informace/informace_pro_cesty_a_pobyt/prechod_hranic_zmeny_platne_od_24_dubna.html
Kontakty na krajské hygienické stanice: www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
Zaregistrujte se do systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Formou SMS zprávy budete pravidelně informováni o jakémkoli případném nebezpečí a o vývoji situace: https://drozd.mzv.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garance CK FOR-LINE tour, s.r.o. jako pořadatele zájezdu:

Garantujeme vrácení všech uhrazených peněz na Váš účet do 14 dnů nikoliv voucherem či kreditem, pokud vystornujete zájezd 48h a méně před odjezdem v případě cestovního omezení z důvodu koronaviru

  • Uzavření státních hranic
  • Zavedení povinné státní karantény bez možnosti nahrazení karantény testem v cílové destinaci nebo v ČR po návratu

Garantujeme bezplatnou změnu termínu 3-7 dní před odjezdem v případě

  • Vláda oficiálně doporučí necestovat do cílového regionu dané země z důvodů pandemie Covid 19 (info na stránkách MZV)

 

Ve spolupráci s našimi léta ověřenými partnery, uděláme maximum pro Vaše bezpečí.

 

 


 Ve spolupráci s našimi léta ověřenými partnery, uděláme maximum pro Vaše bezpečí.

 


Sdílet

Poslední aktuality

Aktuální podmínky pro vstup do Chorvatska
Beach office z Bibione?
FAQ Cestování do Itálie
Naše CK je řádně pojištěna pro případ úpadku CK pro rok 2021
Aktuální provoz kanceláře
Zkrácená otevírací doba