FAQ Cestování do Itálie

FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

CESTOVÁNÍ DO ITÁLIE


1. Je možné cestovat do Itálie?
Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Pokud test není předložen, následuje povinná karanténa.
Do 15. února neotevřou lyžařská střediska.

POZOR! I když není výslovně zakázáno do Itálie přijet, do 15. února platí zákaz pohybu mezi regiony a autonomními provinciemi, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována. (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione" a místo pobytu)

Od 16. ledna jsou Lombardie, Sicílie a Bolzano v červené, většina Itálie v oranžové zóně a šest regionů ve žluté (Basilicata, Kampánie, Molise, Sardinie, Toskánsko, autonomní provincie Trento). Bližší popis viz níže, kapitola Opatření.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách místního ministerstva zahraničí - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto

Do 15. února se prodlužuje již existující zákaz pohybu mezi regiony i autonomními provinciemi. Přesun je možný pouze pokud prokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště.

Zákaz nočního vycházení od 22:00 do 5:00 zůstává v platnosti.

Do 5. března je povolena jednou denně návštěva cizího bytu nebo domu pro maximálně dvě osoby, které si sebou mohou přivést i děti do 14 let, případně nesoběstačné osoby. Návštěva se může uskutečnit v rámci regionu (u žlutých zón) a v rámci obce bydliště (u zón oranžových a červených).

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Formulář - čestné prohlášení


2. Co musím udělat pro vstup na území Itálie a transit?
Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná čtrnáctidenní karanténa.

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Počínaje 10. prosincem 2020 se v italském seznamu zemí C nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Výjimky z karantény (někdy zůstává povinnost testu) jsou připuštěny v případě nezbytnosti u důvodů, jejichž výčet obsahuje ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení z 3. prosince 2020 (práce, absolutní urgence či zdravotní důvody).

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 8 odst. 8 Dekretu premiéra):

 1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
 2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
 3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
 4. přeshraniční pracovníci
 5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
 6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
 7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
 8. posádky dopravních a přepravních prostředků
 9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Itálie pozastavila všechny lety, odlétající z UK. Příslušné nařízení také zakazuje vstup do Itálie všem, kteří se v posledních 14 dnech pohybovali na území UK. Pokud se již tyto osoby nacházejí v Itálii, musejí – i pokud nevykazují symptomy Covid-19 - kontaktovat místně příslušnou zdravotní instituci (ASL) a podrobit se PCR či antigennímu testu (výtěr).

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.
Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).


  3. Jaká pravidla je třeba dodržovat během pobytu v Itálii?
  V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 30. dubna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

  K novým opatřením a omezením vycházení v určitých regionech:

  1. V červené zóně je zaveden lockdown, občané se nesmí až na nezbytné důvody (zaměstnání, škola, zdravotní a jiné důvody) v místě volně pohybovat. Uzavřeny jsou ekonomické aktivity, mimo provozy nezbytně nutné (potraviny, lékárny, kadeřnictví). Za podmínky dodržení fyzických rozestupů je umožněno doprovázet děti do školních zařízení a na sportovní aktivity v místě bydliště. Do 5. března je povolena jednou denně návštěva cizího bytu nebo domu v rámci obce bydliště, a to pro maximálně dvě osoby (nepočítaje děti do 14 let a nesoběstačné osoby).

  2. V oranžové zóně je zakázán pohyb mimo obec bydliště. V nezbytných případech opět platí výjimky. Uzavřeny jsou bary, restaurace a cukrárny, ale zůstává možnost donáškové služby. Platí výjimka pro obce do 5000 obyvatel, ze kterých je možno cestovat do sousedních obcí, a to do vzdálenosti 30 km (nikoliv však do hlavních měst provincií). Do 5. března je povolena jednou denně návštěva cizího bytu nebo domu v rámci obce bydliště, a to pro maximálně dvě osoby (nepočítaje děti do 14 let a nesoběstačné osoby).

  3. Ve žluté zóně platí celonárodní opatření (platí zákaz pohybu mezi regiony). Do 5. března je povolena jednou denně návštěva cizího bytu nebo domu v rámci regionu, a to pro maximálně dvě osoby (nepočítaje děti do 14 let a nesoběstačné osoby). Muzea budou moci být otevřena, ale pouze v pracovní dny.

  4. V bílé zóně bude nejmírnější režim, pravidla upraví speciálními protokoly. Povinnost nosit roušky a dodržovat odstupy, jinak prakticky volný režim.

  Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky ze zákazu vycházení i pohybu jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení.

  Nákupní centra jsou o svátcích uzavřena (s výjimkou prodeje novin a tabáku, léků a hygienických potřeb). Rovněž jsou uzavřena muzea a výstavní prostory. Až na nezbytně nutné cesty (práce, studium, jiné nezbytné důvody) se nedoporučuje cestovat ani soukromými, ani veřejnými dopravními prostředky.

  Lyžařská centra zůstanou do 15. února uzavřena.

  Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit), v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, je možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb. Nákupní centra jsou od 4. 12. do 15. 1. o svátcích uzavřena (bude připuštěn pouze prodej novin a tabáku, léků a obchodů s hygienickými potřebami). Uzavřena jsou i muzea a výstavní prostory.

  Pozor: platí celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h. Venkovní pohyb je v těchto hodinách umožněn pouze v prokazatelně odůvodněných případech (například návrat z/do zaměstnání či naléhavá zdravotní situace), přičemž je nutné předložit prohlášení se zdůvodněním (autocertificazione). Za porušení příslušných regionálních nařízení lze uložit pokutu ve výši 400 až 3000 euro.

  Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

  Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

  Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

  Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

  Odkaz na výčet karanténních opatření: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/strucny_prehled_sanitarne_bezpecnostnich.html


  4. Budou v hotelu fungovat bazény, wellness a další služby?
  Z důvodu Covid opatření může být provoz wellness centra či dětského koutku omezen či zcela uzavřen. Nedostupnost této služby nelze zpětně nárokovat u CK a není důvodem k odstoupení klienta od smlouvy o zájezdu bez uhrazení stornopoplatků. Aktuální informace budou upřesněny v odjezdových pokynech nebo na www.forline.cz.


  5. Jak bude fungovat stravování v hotelích?
  V případě přetrvávajících opatření z důvodu pandemie Covid 19 může být způsob stravování v námi nabízených ubytovacích kapacitách upraven podle aktuálně platných norem tzn. např. bufet bude obsluhovaný personálem za plexisklem či bufet bude kompletně nahrazený stravou servírovanou nebo může být kombinací obojího.
   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Důležité odkazy:

   

  Sledujte doporučení o cestování zde: www.mzv.cz

  Sledujte nejnovější podmínky o cestování do Itálie zde: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

  Kontakty na krajské hygienické stanice: www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 

  Zaregistrujte se do systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Formou SMS zprávy budete pravidelně informováni o jakémkoli případném nebezpečí a o vývoji situace: https://drozd.mzv.cz/ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Garance CK FOR-LINE tour, s.r.o. jako pořadatele zájezdu:

  Garantujeme vrácení všech uhrazených peněz na Váš účet do 14 dnů nikoliv voucherem či kreditem, pokud vystornujete zájezd 48h a méně před odjezdem v případě cestovního omezení z důvodu koronaviru

  • Uzavření státních hranic
  • Zavedení povinné státní karantény bez možnosti nahrazení karantény testem v cílové destinaci nebo v ČR po návratu

   

  Garantujeme bezplatnou změnu termínu 3-7 dní před odjezdem v případě

  • Vláda oficiálně doporučí necestovat do cílového regionu dané země z důvodů pandemie Covid 19 (info na stránkách MZV)

   

  Ve spolupráci s našimi léta ověřenými partnery, uděláme maximum pro Vaše bezpečí.

   

  Sdílet

  Poslední aktuality

  Home office z Bibione?
  Naše CK je řádně pojištěna pro případ úpadku CK pro rok 2021
  Aktuální provoz kanceláře
  Zkrácená otevírací doba
  Garance bezpečného nákupu