FAQ Cestování do Slovinska

FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

CESTOVÁNÍ DO SLOVINSKA


1. Je možné cestovat do Slovinska a co je potřeba pro vstup?
Čeští občané mohou vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech.
Pro vstup do Slovinska musejí předložit negativní test na COVID-19, který není starší než 48 hodin od vystavení dokladu a byl proveden v zemi EU nebo Schengenského prostoru, případně splnit podmínky povinné 10ti denní karantény. Toto neplatí pro transit zemí ne delší než 12 hodin. V takové situaci test ani karanténa nejsou vyžadovány.
Cestující z této země (jak cizinci, tak čeští občané) z pobytu, který přesáhl 12 hodin, musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a po příjezdu do ČR absolvovat PCR test nebo karanténu. Po návratu českých občanů z této země platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Výsledek testu je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Povinnost podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 lze splnit také předložením negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě EU a není starší než 72 hodin. Výsledek testu se v takovém případě předkládá bezprostředně po vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.

2. Jaká pravidla je třeba dodržovat během pobytu ve Slovinsku?
Platí obecné hygienické standardy, zejména povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech a ve veřejných dopravních prostředcích, povinnost dezinfekce rukou ve společných prostorách (typicky obchody, restaurace, kancelářské prostory, apod.).

3. Budou v hotelu fungovat bazény, wellness a další služby?
Z důvodu Covid opatření může být provoz wellness centra či dětského koutku omezen či zcela uzavřen. Nedostupnost této služby nelze zpětně nárokovat u CK a není důvodem k odstoupení klienta od smlouvy o zájezdu bez uhrazení stornopoplatků. Aktuální informace budou upřesněný v odjezdových pokynech nebo na www.forline.cz.

4. Jak bude fungovat stravování v hotelích?
V případě přetrvávajících opatření z důvodu pandemie Covid 19 může být způsob stravování v námi nabízených ubytovacích kapacitách upraven podle aktuálně platných norem tzn. např. bufet bude obsluhovaný personálem za plexisklem či bufet bude kompletně nahrazený stravou servírovanou nebo může být kombinací obojího.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité odkazy:

Sledujte doporučení o cestování zde: www.mzv.cz

Sledujte nejnovější podmínky o cestování do Slovinska zde: https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/cr_od_28_9_2020_zarazena_na_cerveny.html

Kontakty na krajské hygienické stanice: www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Zaregistrujte se do systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Formou SMS zprávy budete pravidelně informováni o jakémkoli případném nebezpečí a o vývoji situace: https://drozd.mzv.cz/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garance CK FOR-LINE tour, s.r.o. jako pořadatele zájezdu:

Garantujeme vrácení všech uhrazených peněz na Váš účet do 14 dnů nikoliv voucherem či kreditem, pokud vystornujete zájezd 48h a méně před odjezdem v případě cestovního omezení z důvodu koronaviru

  • Uzavření státních hranic
  • Zavedení povinné státní karantény bez možnosti nahrazení karantény testem v cílové destinaci nebo v ČR po návratu

Garantujeme bezplatnou změnu termínu 3-7 dní před odjezdem v případě

  • Vláda oficiálně doporučí necestovat do cílového regionu dané země z důvodů pandemie Covid 19 (info na stránkách MZV)
Ve spolupráci s našimi léta ověřenými partnery, uděláme maximum pro Vaše bezpečí.

Sdílet

Poslední aktuality

Aktuální provoz kanceláře
FAQ Cestování do Itálie
FAQ Cestování do Rakouska
Garance bezpečného nákupu
Zahájení prodeje lyžařských zájezdů