Střední Dalmácie - Omiš

Střední Dalmácie - Omiš

Střední Dalmácie - Omiš

Popis destinace

Omiš je městečko a přístav ve střední Dalmácii nacházející se mezi Splitem a Makarskou na ústí řeky Cetiny. V minulosti byl Omiš neblaze proslulé hnízdo pirátů a Omišští piráti patřili mezi nejnebezpečnější v celém Středomoří. Důkazy bouřlivé a hrdé historie Omiše jsou viditelné na každém kroku Omišské riviéry. Prastaré město Omiš, kostely města Omiše a pevnosti, které ho obklopují, jsou tichými kamennými připomínkami síly a moci.

Pobřeží riviéry nabízí množství větších a menších pláži s nánosy čistého písku a bílých oblázků. Nejkrásnější pláže najdete v bezprostředním okolí letoviskaOmiš. Tyto pláže vznikly vyplavováním jemného říčního písku z řeky Cetiny a patří mezi největší lákadla Riviéry Omiš.
Klidná atmosféra regionu vyhovuje především rodinám s dětmi a těm, kdo hledají destinaci v hodnou k odpočinku.
Překrásná písečná pláž, která se táhne v délce 6 km mezi letovisky Omiš a Dugi Rat činí z osady Duće ideální cíl rodinné dovolené. Dnes je Omiš střediskem turistické riviéry, hojně vyhledávaný pro své možnosti zábavy, sportu, i krásného koupání.
Pěkné, částečně písečné a částečně oblázkové pláže se táhnou od severozápadu v poměrně úzkém pruhu přes Dugi Rat a Duće až k Omiši, kde se podstatně rozšiřují.
Přímo v Omiši, při ústí řeky Cetiny do moře se nachází rozlehlá pláž, přes 1 km dlouhá, z jemného písku, pláž se svažuje do moře písečnou mělčinou a byla vyznamenána tzv. Modrou vlajkou. Je to ideální místo pro koupání malých dětí, proto se také Omiš stala oblíbeným místem pro rodinné dovolené. Je třeba upozornit, že díky ústí řeky Cetiny je voda na tomto místě o něco chladnější. Příjemné úzké pláže z drobných oblázků však pokračují i dále na jihovýchod.

Omiš je vyhledávaný také milovníky sportu, večerní zábavy a kulturního vyžití.
Lze zde provozovat cykloturistiku, rafting, méně obvyklý canyoning, volné lezení na skalních stěnách či paragliding. Nabídka možností užít si některé z těchto i extrémních aktivit se v poslední době značně rozšířila, přímo v Omiši je nabízí několik agentur.
Výhodné přitom je, že organizátoři jednotlivých sportovních činností půjčují většinou i příslušné vybavení, takže obvykle není ani potřeba, aby si zájemce o tyto aktivity sám přivážel s sebou potřebné náčiní či vybavení.
Duće
Na místě, kde se řeka Cetina vlévá do moře, rozložilo se pod pevností vybudovanou na skalách malebné město Omiš a další místa jeho riviéry, která měla vždy v rámci cestovního ruchu střední Dalmácie své pevné místo se zvláštní tradicí v soukromém ubytování. V současném pojetí cestovního ruchu se Omiš, ležící na březích řeky a na úpatí hor, stal synonymem aktivní dovolené všeho druhu.
Duče je příjemná rekreační část letoviska Omiš cca 1 500 m od centra, které je dosažitelné příjemnou procházkou či pravidelnou místní dopravou. Písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, které lemují celé toto letovisko, hojnost zeleně, mírné podnebí s nádherným panorama hor a ostrovů vytváří na tomto místě ideální předpoklady pro trávení dovolené klientům každého věku.

Počasí

OMIŠ WEATHER

Výlety

Canyoning
Je jedním z těch nových extrémních sportů, který představuje kombinaci průzkumné výpravy do přírody divokého, obtížně přístupného kaňonu řeky, v tomto případě Cetiny, a skalního lezení ve strmých stěnách říčního kaňonu s plaváním v divoké vodě řeky. Celé
toto dobrodružství trvá 4 až 6 hodin a organizátor podniku dodá všechno, co je pro sportovní činnost v kaňonu zapotřebí (přilby, horolezeckou výzbroj, záchrannou vestu, případně i neoprenový oblek a další vybavení podle klimatických podmínek a ročního období). Zejména v letních vedrech je i koupání v Cetině velmi osvěžující - teplota vody je kolem 20 °C a teplota vzduchu v kaňonu je kolem 30 °C. Na programu canyoningu je i slaňování stěny u vodopádu Gubavica (dělí se na 2 menší vodopády 35 a 15 m; kdo nechce, může vodopád obejít), dále skalní lezení, plavání v divoké řece, skákání do vody atd. Cena extrémního výletu - "skutečného" cynyoningu je cca 67 EUR. Cena méně náročného "obyčejného" výletu, tj. se slaňováním 15 m, je 34 EUR.
Sraz účastníků je u hydroelektrárny Kraljevac na Cetině (23 km od Omiše, na levém břehu řeky). Cena zahrnuje dopravu od místa srazu na místo startu vlastního canyoningu, zapůjčení veškerého potřebného vybavení a výstroje, doprovod odborného průvodce. Výlet končí opět na místě srazu.
Rafting
Cetina se právem pokládá za jednu z nejmalebnějších řek v celém Chorvatsku a její kaňon je pro rafting ideální. Jsou nabízeny dvě varianty podle obtížnosti:
1) Rafting - stupeň I-II (cca 9,5 km s cílem ve výletním místě Luka). Sraz zájemců o rafting na této divoké řece je v výletním místě na Cetině zvaném Luka (6,5 km od letoviska Omiš na levém břehu řeky), kde organizátor plavby převezme účastníky a odveze je na start, který je výše proti proudu řeky. Odtud se účastníci vydávají na plavbu divokým kaňonem Cetiny. Plavba trvá 3 až 4 hodiny, střídají se na ní klidné úseky s divokými. Plavba peřejemi v úzkém kaňonu místy vyžaduje kombinované manévrování, ale jinak není pro účastníky nijak fyzicky namáhavá a mohou se jí zúčastnit i děti od 10 let v doprovodu rodičů. Je však třeba dbát všech pokynů skippera. Všichni mohou kromě napínavé plavby užít i nádherného koupání (teplota vody v sezóně je kolem 20°C), mohou se tu blíž seznámit se zdejší pestrou přírodou kaňonu, prohlédnoutsi zblízka neobvyklé krasové jevy, např. krásnou jeskyni u vodopádu Studenac. Výlet stojí cca 27 EUR, děti od 10 do 14 let platí 19 EUR. V této ceně je zahrnuta doprava od výletního místa Luka na start, plavbu na raftu, zapůjčení nezbytného vybavení, lehký oběd a pojištění. V případě potřeby zajišťuje organizátor i zimní výstroj včetně neoprenového obleku.
1) Rafting - stupeň II-III (cca 7 km se startem v Blatu na Cetině). Výlet na tomto úseku je možno podniknout pouze při průtoku 12 m3/s (obvyklý letní průtok je 5-8 m3/s). Sraz účastníků je u benzínové pumpy v Zadvarje, odkud je organizátor plavby převeze ke starty do Blata na Cetině. Plavba kaňonem hlubokým 40-100 metrů trvá kolem 2 hodin. Z cíle plavby jsou účastníci převezeni opět do Zadvarje.Výlet stojí cca 39 EUR. V této ceně je zahrnuta doprava ze Zadvarje na start, plavbu na raftu, zapůjčení nezbytného vybavení a pojištění. V případě potřeby zajišťuje organizátor i zimní výstroj včetně neoprenového obleku.
Kayaking
Účastníci výletu sami ovládají kajaky pro 2-3 osoby a řídí se instrukcemi průvodce, který je doprovází. Účastníci si nemusejí přivézt žádnou zvláštní výstroj, stačí jen kráké kalhoty, tričko, plavky, sandály a suché rezervní oblečení, ručník a krémna opalování; fotoaparát raději vodotěsný. Zapůjčení nezbytného vybavení (přilby, vesla, záchranné vesty ap.) zajišťuje organizátor. Jsou nabízeny dvě varianty podle obtížnosti:
1) Kajaky - stupeň I-II (cca 9,5 km s cílem u restaurace Radmanove Mlinice). Sraz zájemců je u restaurace Radmanove Mlinice (6 km od letoviska Omiš na levém břehu řeky), kde organizátor plavby převezme účastníky a v odveze je na start (odjezd je každý den v 9:00 hod.), který je výše proti proudu řeky. Odtud se účastníci vydávají na plavbu divokým kaňonem Cetiny. Výlet stojí cca 41 EUR, děti od 10 do 14 let platí 19 EUR. V této ceně je zahrnuta doprava z Radmanových Mlinic na start, zapůjčení kajaku nezbytného vybavení a pojištění.
1) Kajaky - stupeň II-III (cca 7 km se startem v Blatu na Cetině) Sraz účastníků je u benzínové pumpy v Zadvarje, odkud je organizátor plavby převeze ke starty do Blata na Cetině. Plavba kaňonem hlubokým 40-100 metrů trvá kolem 2 až 3 hodiny. Z cíle plavby jsou účastníci převezeni opět do Zadvarje. Výlet stojí cca 41 EUR. V této ceně je zahrnuta doprava ze Zadvarje na start, zapůjčení kajaku a nezbytného vybavení a pojištění.

Volné lezení ve skále
Výborné lezecké možnosti poskytují skály v bezprostřední blízkosti městečka Omiš při ústí Cetiny. Lezení organizuje pro zájemce místní horolezecký klub. Jeho odborní instruktoři doprovázejí a zajišťují výstupy, které mohou být desetiminutové i dvouhodinové, na stěnách 10 - 300 m vysokých, cestami různé obtížnosti. Slaňují se skalní stěny. Pořádají se i jednodenní a vícedenní lezecké kurzy. Organizátor poskytuje v rámci ceny veškeré potřebné vybavení (lana, karabiny, úvazky, skoby, sáček s magnesiem ap.). Účastník potřebuje tedy jen pevné sportovní boty a sportovní oblečení.
Ceny: lezecké kurzy (dvou- až osmidenní) - 39 EUR za den, 4 hodiny - 39 EUR, slaňování stěny 200 - 300 m - 58 EUR, slaňování stěny 100 - 200 m - 39 EUR, slaňování stěny do 100 m - 14 EUR.
Cyklistika
Organizované výlety různé obtížnosti umožňují poznat kaňon řeky Cetiny, Makarskou riviéru, podhorské vesnice pod pohořím Biokova i nejvyšší partie tohoto pohoří a také vzdálenější oblast Dalmatského Záhoří:
Jednodenní výlety - 1. stupeň obtížnosti, cyklistika
Cena: 45 EUR
Pondělí: Makarská riviéra
Úterý: Velký sjezd z pohoří Biokova
Středa: Kaňon řeky Cetiny
Čtvrtek: Modré a Červené jezero
Pátek: Oblast Dalmatského Záhoří (Zagora)
Sobota: Dolina NeretvyJednodenní výlety - 2. stupeň obtížnosti, mountainbiking
Cena: 51 EUR
Pondělí: Makarská riviéra, severní část
Úterý: Biokovo
Středa: Cetina
Čtvrtek: Modré a Červené jezero
Pátek: Makarská riviéra, jižní částJednodenní výlety - 3. stupeň obtížnosti, extreme
Cena: 58 EUR
Makarská riviéra a pohoří Biokovo