Pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZIMA

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám tyto 2 druhy pojištění:

POJIŠTĚNÍ BASIC K5 – 34 KČ / OSOBU / DEN
předmět plnění: plnění do maximální výše:
pojištění léčebných výloh a repatriace do zdravotnického zařízení 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb – celková pojistná částka (PČ) 5.000.000 Kč
- repatriace pojištěného do celk. PČ
- repatriace tělesných ostatků do celk. PČ
- náklady na vyslání opatrovníka 60.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 60.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 60.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 60.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 60.000 Kč
- zachraňovací náklady 500.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 60.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 60.000 Kč
- pojištění smrti následkem úrazu (PČ) 150.000 Kč
- pojištění trvalých následků úrazu (PČ) 300.000 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku  třetí osoby (PČ) 1.000.000 Kč
- úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč

POJIŠTĚNÍ SE STORNEM K5S – 37 Kč/os./den
Pojištění storna lze sjednat nejpozději měsíc před uskutečněním zájezdu.
„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s pojištěním Basic K3, navíc zahrnuje:
- pojištění storna zájezdu – 80% ze storno poplatků max. však do výše PČ 15.000 Kč
- pojištění zavazadel (PČ) (PČ) 15.000 Kč
- pojištění stornovacích poplatků 15.000 Kč
- pojištění nevyužité dovolené 15.000 Kč

Kompletní cestovní pojištění osádky včetně storna zájezdu a s asistenčními službami k vozidlu K5SA+

Paušální sazba pro zimní sporty na dobu 1-5 dní pro celou osádku osobního vozidla (pro 1-5 osob) za 816 Kč/pobyt! Pojistná rizika a limity pojistného krytí pro každou pojištěnou osobu v osádce jsou shodné s K5S a navíc platí Rozšířené asistenční služby „Auto+“: podrobnosti žádejte v CK nebo na www.forline.cz

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A STORNA

V ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít naším prostřednictvím nabídky pojišťovny UNIQA. Nabízíme Vám tyto 2 druhy pojištění:

POJIŠTĚNÍ BASIC L5 – 16 Kč/os./den
předmět plnění: plnění do maximální výše:
- pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5.000.000 Kč
- pojištění léčebných výloh 5.000.000 Kč
- pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5.000.000 Kč
- zachraňovací náklady 1.500.000 Kč
- náklady na vyslání opatrovníka 100.000 Kč
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100.000 Kč
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 100.000 Kč
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100.000 Kč
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100.000 Kč
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu let. nebo busu 100.000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100.000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel -
- náklady vzniklé zpožděním letu -

POJIŠTĚNÍ BASIC K5S – 29 Kč/os./den
„předměty plnění“ a „plnění do maximální výše“ jsou shodné s tarifem L5, navíc zahrnuje:
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5.000 Kč
- úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000 Kč
- úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300.000 Kč
- úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 Kč
- pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000 Kč
- pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15.000 Kč
- pojištění zavazadel – jedna věc max 5.000 Kč
- pojištění storna zájezdu, služeb – 80 % ze storno poplatků, max. 15.000 Kč
- pojištění nevyužité dovolené 15.000 Kč


Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.

Pokud na dovolenou cestujete vlastním vozem, doporučujeme Vám sjednat si pojištění UNIQA tarif K5SA = kompletní cestovní pojištění posádky automobilu včetně storna zájezdu (shodné jako tarif K5S) a s asistenčními službami k vozidlu. Paušální sazba na dobu 11 dní pro celou osádku osobního vozidla (pro 1-5 osob) za 1039 Kč/pobyt!

Podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.