CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V ceně zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro váš klid a pohodlí však doporučujeme pojištění sjednat, nemáte-li vlastní pojištění např. ke kreditní kartě či roční pojištění.

Pojištění za pár korun Vám může ušetřit velké výdaje!

Naším prostřednictvím můžete využít nabídku pojištění od pojišťovny UNIQA, která nabízí pojištění léčebných výloh v zahraničí i pojištění storna zájezdu - pojišťovna Vám vrátí 80% účtovaných stornopoplatků do max. výše 15.000 Kč. (vice o  našich storno podmínkách - zde). Velmi žádané je také Kopmlexní cestovní pojistění posádky vozidla včetně storna zájezdu a s asistenčními službami k vozidlu.

UNIQA pojišťovna na rozdíl od některých jiných cestovních pojišťoven hradí náklady na léčbu nemocných COVID-19 v zahraničí a storno z důvodu onemocnění COVID-19 již v základním pojištění bez příplatku.

Kromě základního pojištění nabízíme nově připojištění COVID-19 (obecně PANDEMIE), které se v zahraničí vztahuje i na osoby, u kterých se COVID-19 neprokázal, ale je na ně uvalena prostá karanténa a musejí tak pobyt prodloužit.

 

Cestovní pojištění zima
Cestovní pojištění léto
Pojištění CK
Ke stažení
Časté dotazy

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZIMA

POJIŠTĚNÍ K5+ (bez storna) 55 Kč/os./den

Tabulka tarifů a pojistných částek

K5+

Pojištění léčebných výloh

5 000 000

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. limit plnění

5 000 000

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího

zprostředkování

100 000

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000

- zachraňovací náklady

1 500 000

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz +

nemoc)

300/den

Pojištění újmy na zdraví a věci třetí osoby

3 000 000

Připojištění zavazadel

20 000

(5 000/ks)

Připojištění zimních sportů

ANO

Možnost připojištění storna – sazba „S

2,80%

Možnost připojištění nebezpečných sportů - sazba „N“ - přirážka

k základní sazbě

65

 

POJIŠTĚNÍ K5S+ (se stornem) 58 Kč/os./den

Tabulka tarifů a pojistných částek

K5S+

Pojištění léčebných výloh

5 000 000

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. limit plnění

5 000 000

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího

zprostředkování

100 000

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000

- zachraňovací náklady

1 500 000

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz +

nemoc)

300/den

Pojištění újmy na zdraví a věci třetí osoby

3 000 000

Připojištění zavazadel

20 000

(5 000/ks)

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše limitu

15 000

Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše limitu

15 000

Připojištění zimních sportů

ANO

Možnost připojištění storna – sazba „S

NE

Možnost připojištění nebezpečných sportů - sazba „N“ - přirážka

k základní sazbě

65


Pojistná rizika a limity pojistného krytí K5 a K5S a dalších možných:
více info zde PDFPOJIŠTĚNÍ K10S+ (se stornem) 76 Kč/os./den
(obdobné pojištění K5S+ s navýšenými limity plnění, uvádíme důležité)
-pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 10 000 000 Kč
-
pojištění újmy na zdraví a věcech třetí osoby 4 000 000 Kč
-
pojištění storna zájezdu, služeb - 80% ze storno poplatků, max. 35 000 Kč

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K5SA+       1 290 Kč/pobyt až na 5 dní/ až 5 osob
za každý další den (max 31 dní) 1 až 5 osob + 142 Kč/den

Komplexní cestovní pojištění posádky vozidla včetně storna zájezdu a s asistenčními službami k vozidlu.

Tabulka tarifů a pojistných částek

K5SA+

Pojištění léčebných výloh

5 000 000

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. limit plnění

5 000 000

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000

- zachraňovací náklady

1 500 000

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000

- náklady vzniklé zpožděním letu

5 000

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300/den

Pojištění újmy na zdraví a věci třetí osoby

3 000 000

Připojištění zavazadel

20 000

(5 000/ks)

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše limitu

50 000

Připojištění zimních sportů v ceně

ANO

Možnost připojištění storna – sazba „S

NE

Možnost připojištění nebezpečných sportů - sazba „N“ - přirážka k základní sazbě

NE

Rozšířené asistenční služby „Auto+

100 000

 

 Telefonická pomoc

-příjezd a odjezd mechanika 

-Silniční asistence

-odtah vozidla do servisu 

-uchování vozidla v případě jeho nedostatku 

nepřetržitě

ANO 

po dobu max. 120 minut

až do 50 km

palivo hradí pojištění

Náhradní ubytovaní po dobu opravy nebo do doby repatriace  max. 3 noci/osádka

- přeprava v zahraničí

-náhradní doprava (bus, vlak) do cíle pobytu NEBO 

- zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy (provoz hradí pojištěný)   

25 Euro/osádka až na 5 dní
Repatriace vozidla do ČR (nelze - li ho zprovoznit do 48 hod. od nahlášení události) max. 4 000 km pro cestu tam i zpět

více info zde PDF

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.