Nejnovější
Nejzajímavější

Aktuální novinky se týkají pravidel pro cesty do Chorvatska od 5. 4. 2021  (pravidla pro vstup do Chorvatska zdroj MZV).  Chorvatsko je nyní jedna se zemí s nejjednoduššími vstupními podmínkami! Díky nízkým přírůstkům nově nakažených osob postupně rozvolňuje proticovidová opatření a vítá v bezpečném prostředí všechny turisty.

Jaké jsou podmínky pro vstup? Musíme splnit jednu ze 3 podmínek:
» Klientům očkovaným proti nemoci Covid 19 není vstup do Chorvatska nijak omezen tzn. cestují bez nutnosti testu.
» Stejná výjimka se vztahuje i na klienty, kteří prodělali onemocnění Covid 19 v posledních 6 měsících a mohou se prokázat pozitivním PCR testem, nebo potvrzením od lékaře.
» Negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48 h od odběru. Pokud budete přijíždět s antigenním testem a cestujete na déle, než 10 dní, pak po uplynutí deseti dnů musíte test opakovat. Není tedy potřeba absolvovat drahý test PCR.
» Děti do 7 let jsou od testu osvobozeny, cestují-li se zákonným zástupcem splňující některou z předchozích podmínek.

Pro vstup do Chorvatska musíte vyplnit příjezdový formulář do Chorvatska

Cesty zpět do ČR se řídí nařízením vlády České republiky a aktuálními pravidly pro cestování (nová pravidla cestování pro návrat do ČR MZV). Povinnost testování před zahájením cesty z Chorvatska do ČR je nově vyžadována pouze pro cestující veřejnou dopravou. Po návratu do ČR zůstává v platnosti povinnost PCR testu provedeného nejdříve 5. den po návratu, do té doby je nyní nutná samoizolace. Tato informace je aktuální k 12.4.2021, kdy je Chorvatsko nově přeřazeno z červené do tmavě červené kategorie. Pevně věříme, že se zahájením letní sezóny, budou na straně České republiky při návratu platit mírnější pravidla a Chorvatsko opět bude přeřazeno do nějaké kategorie s menšími příjezdovými restrikcemi a bez samoizolace.