Nejnovější
Nejzajímavější

Aktuální novinky se týkají pravidel pro cesty do Chorvatska od 4. 5. 2021  (pravidla pro vstup do Chorvatska zdroj MZV).  Chorvatsko je nyní jedna se zemí s nejjednoduššími vstupními podmínkami! Díky nízkým přírůstkům nově nakažených osob postupně rozvolňuje proticovidová opatření a vítá v bezpečném prostředí všechny turisty.

Jaké jsou podmínky pro vstup? Musíme splnit jednu ze 3 podmínek:
» Očkovaným klientům (min.14 dní od poslední dávky s lékařským potvrzením) proti nemoci Covid 19 není vstup do Chorvatska nijak omezen tzn. cestují bez nutnosti testu. Pokud jste prodělali Covid-19 a máte o tom potvrzení, můžete přicestovat i s první dávkou vakcíny do pěti měsíců od jejího podání.
» Stejná výjimka se vztahuje i na klienty, kteří prodělali onemocnění Covid 19 v posledních 6 měsících a mohou se prokázat pozitivním PCR testem, nebo potvrzením od lékaře.
» Negativní PCR nebo antigenní test ne starší 48 h od odběru. Potvrzení musíme mít v písemné formě
» Děti do 7 let jsou od testu osvobozeny, cestují-li se zákonným zástupcem splňující některou z předchozích podmínek.

Pro vstup do Chorvatska musíte vyplnit příjezdový formulář do Chorvatska

Cesty zpět do ČR se řídí nařízením vlády České republiky a aktuálními pravidly pro cestování (nová pravidla cestování pro návrat do ČR MZV). Povinnost testování před zahájením cesty z Chorvatska do ČR je nově vyžadována pouze pro cestující veřejnou dopravou. Nyní se Chorvatsko nachází na české příjezdové mapě v tmavě červené barvě tzn: po návratu do ČR zůstává v platnosti povinnost PCR testu provedeného nejdříve 5. den po návratu, do té doby je nyní nutná samoizolace. Pevně věříme, že se zahájením letní sezóny, budou na straně České republiky při návratu platit mírnější pravidla a Chorvatsko opět bude přeřazeno do nějaké kategorie s menšími příjezdovými restrikcemi a bez samoizolace. Výjimky pro očkované podle nařízení MZČR neplatí pro státy v tmavě červené barvě.