Nejnovější
Nejzajímavější

Od 1. července bude cestování mimo Evropskou unii a Schengenský prostor, díky novele zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech, opět snadnější.

Nově totiž bude opět možné expresní vydání plnohodnotného cestovního pasu do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Dosud nejkratší šestidenní lhůta zcela zanikne a bude na výběr hned z několika časových variant. Ty se budou lišit jak výší poplatku, tak  i místem vydání dokladu.  

Zapomnětlivci, kteří potřebují pas do 24 hodin, musí počítat s výdajem v částce 6.000 Kč. Druhá zkrácená lhůta do 5 pracovních dnů, bude zlevněna ze stávajících 4.000 Kč na 3.000 Kč. Převzetí expresního pasu do 24 hodin bude však možné pouze u Ministerstva vnitra. Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části nebo u Ministerstva vnitra.

 S ohledem na blížící se letní zájezdovou sezonu doporučujeme platnost Vašich cestovních dokladů zkontrolovat a v dostatečném předstihu využít běžných lhůt pro jejich vydání, které jsou zároveň nejlevnější. Za vydání cestovního pasu do 30 dnů zaplatíte  600 Kč. Zároveň bývá obvyklé, že pas je vyhotoven ve výrazně kratším termínu, v průměru do 14 dnů od podání žádosti.

Mějte prosím, na paměti, že například tolik navštěvované Chorvatsko, ačkoliv je členem EU, není členem Schengenského prostoru a ke vstupu na jeho území je cestovní doklad vyžadován.

Forline - Novinky